Sök Kategorier

Fest och dryck

Våra tokiga vänner

Klassiska skämt

”I could not live without Champagne. In victory I deserve it. In defeat I need it.”
(“Jag skulle aldrig kunna leva utan champagne. Vid vinst förtjänar jag det. Vid förlust behöver jag det”.)
– Sir Winston Churchill, 1946

Samtal mellan  Megan Whalen Turner och The King of Attolia
-I am not sure I trust you.
-You can trust me with your life, My King.
-But not with my wine, obviously. Give it back.
(-Jag är inte säker på att jag litar på dig.
-Du kan lita på mig med ditt liv, min kung
-Men inte med mitt vin, så klart. Ge tillbaka det.)

“Too much of anything is bad, but too much Champagne is just right.” 
(“För mycket av något är dåligt, men för mycket champagne är bara rätt”)
– Mark Twain

“Why do I drink Champagne for breakfast? Doesn’t everyone?”
(“Varför jag dricker champagne till frukost? Gör inte alla det?”)
– Noel Coward

“I only drink Champagne on two occasions, when I am in love and when I am not.”
(“Jag dricker bara champagne vid två tillfällen, när jag är förälskad och när jag inte är det”)
– Coco Chanel

“One should always be drunk. That’s all that matters…But with what? With wine, with poetry, or with virtue, as you chose. But get drunk.” 
(“Man borde alltid vara full. Det är allt som är viktigt…Men av vad? Av vin, av poesi, eller av dygd, det är som du önskar. Bara bli full.”)
– Charles Baudelaire

“Champagne should be cold, dry and free”
(”Champagne ska vara kall, torr och gratis.”)
– Påstås ha sagts av Sir Winston Churchill, men detta har inte kunnat bekräftats