Kategori

Citat

Kategori

”I could not live without Champagne. In victory I deserve it. In defeat I need it.”(”Jag skulle aldrig kunna leva utan champagne. Vid vinst förtjänar jag det. Vid förlust behöver jag det”.)- Sir Winston Churchill, 1946 Samtal mellan  Megan Whalen Turner och The King of Attolia-I am not sure I trust you.-You can trust me with your life, My King.-But not with my wine, obviously. Give it back.(-Jag är inte säker på att jag litar på…