Kategori

Bellmanhistorier

Kategori

Svinstian En norsk, en tysk och en Bellman slog vad om vem som kunde vara längst inne i en svinstia. Först gick norsken in men redan efter två minuter kom han utspringandes och skrek ”grisen fes, grisen fes”.Då var det tyskens tur, han klarade fem minuter men sen kom även han utspringandes och skrek ”grisen fes, grisen fes”.Så gick Bellman in och tiden gick. Till sist kom grisen springandes och skrek ”Bellman fes, Bellman fes”…